Beiratkozás

 

Óvodánkba a felvétel folyamatos, de előzetes bejelentkezés szükséges! Az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti felvételi szándékát, azonban az adatlap kitöltése semmilyen kötelezettséget és garanciát nem von maga után a felvételre vonatkozóan. 

 

 

(A jelentkezés nem von automatikus felvételt maga után.)

Amennyiben kérdése merül fel:

 

Férőhelyek száma: csoportonként 18-20 fő (korosztályos csoportokban)

A korosztályos csoportokban a gyerekek összetétele, értelmi szintjük mértékében eltérő is lehet.

 

Az óvodai jelentkezés és beiratkozás menete

 

A következőkben az óvodai jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat gyűjtöttük össze a leendő óvodások szülei számára.

 

Az óvodai jelentkezés

Az óvodába való felvétel a jelentkezések elbírálása alapján történik. Óvodánkban a 2017-18-as nevelési évre a jelentkezéseket 2017 január közepétől várjuk, innentől a jelentkezés folyamatos. Amennyiben szeretne személyes benyomást szerezni óvodánkról, kérjük, egyeztessen időpontot velünk:

 

Mit kell vinnünk az óvodai jelentkezésre?

Az óvodai jelentkezésre, egy előre egyeztetett időpontban kerülhet sor. A jelentkezés során a szülőnek írásban, az óvodától kapott jelentkezési lap kitöltésével kell jeleznie jelentkezési szándékát.

 

A jelentkezéshez feltétlenül hozzák magunkkal:

Az okiratok bemutatásával, valamint a jelentkezési lap leadásával történik meg az óvodai jelentkezés. A jelentkezés azonban nem jelent automatikus óvodai felvételt. Az óvodai jelentkezés idejét követő napokban az óvodavezetés több szempont mérlegelése alapján dönt a felvett gyermekekről. A felvételt nyert gyermekek névsorát az óvoda meghatározott határidőig, az óvoda hirdetőtáblájára kifüggeszti, illetve az érintett szülőket határozat formájában értesíti. Az óvodai felvételre jelentkező gyermekek létszámát a legtöbb óvoda nem képes kielégíteni, a meghatározott óvodai keretlétszám végett. Ebben az esetben az óvodavezető bizottságot szervez (Kt. 65. § (2)), amely bizottság dönt a jelentkező gyermekek felvételéről. A felvételre nem került gyermekek várólistára kerülnek, akiknek az esetlegesen a megüresedett helyekre van esélyük bekerülni.

 

Év közbeni jelentkezés

Költözés vagy egyéb családi okok miatt előfordulhat, hogy a szülő évközben kérelmezi a gyermek óvodai felvételét. Erre természetesen lehetősége van, a felvételről azonban ekkor is az óvodavezetés dönt, a rendelkezésre álló óvodai férőhely függvényében.

 

Mit tehetünk elutasított óvodai felvétel esetén?

Gyermekünk óvodai felvételét elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő felül bírálati kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Kt. 83. § (2)). Ez a kérelem a jelentkezés irataival együtt 8 napon belül továbbküldésre kerül az illetékes önkormányzat jegyzője (nem önkormányzat intézmény esetén az óvoda fenntartója) számára, aki az ügyben dönteni fog.